Mặt nạ Vitamin C Pime Modeling Mask – Bí quyết “hack tuổi” cho da