Lê Lê Trà My

Mình đã sử dụng Uvincar6 được vài tháng, nếu ai đã quen dùng Perles de Peau của Pháp thì có thẻ cân nhắc dùng thử sản phẩm này để thay đổi, Uvinca6 là một trong những lý do khiến mình có thể tự tin không dùng foundation hàng ngày trừ những dịp đặc biệt.